Statuten en Reglementen

Bij vragen kunt u een bericht sturen aan onze voorzitter Mw. Renata de Zwaan.

Statuten

In de Statuten van de NVET zijn een aantal belangrijke zaken opgenomen die de structuur van de vereniging betreffen.

Huishoudelijk Reglement

In het Huishoudelijk Reglement staan enkele verbijzonderingen van de statuten.

Gedragsregels

In de Gedragsregels staat vermeld waar alle NVET-leden aan gehouden zijn. De beroepsvereniging wil immers zowel de belangen van haar leden, van cliënten en van derden behartigen.

Werkplan Registratie

Het Werkplan Registratie beschrijft de vereisten om geregistreerd lid te worden en de registratie te behouden.

Klachtenreglement

Klachtenreglement van de NVET vlg de Wkkgz.

Tuchtreglement

In het Tuchtreglement vindt u informatie hoe de behandeling van klachten bij de NVET voor de eigen leden is geregeld.