Voor wie is euritmietherapie?

Euritmietherapie voor kinderen

Euritmietherapie ondersteunt de ontwikkeling van kinderen. Aan de spraak, zindelijkheid, de visus, vermogen tot nabootsen, motoriek maar ook de rust en de concentratie merk je of de ontwikkeling van een kind goed verloopt. Je sluit aan bij de bewegingsvaardigheden van het kind en door deze uit te bouwen, verbind je de drie gebieden hoofd, middengebied en ledematen met elkaar. Deze drie gebieden hebben ieder hun eigen dynamiek en eenzijdigheid. Een goede verbinding resulteert in een gezond ritme.

Verwijzingen kunnen o.a. zijn: bedplassen, buikpijn, orthodontie, slaapproblemen, slechte motoriek, spraakproblemen astma, eczeem, strabismus, ADHD.

Euritmietherapie voor volwassenen

Alles in de mens beweegt, de organen, bloed, lymfe, ja zelfs de botten hebben beweging nodig. Om gezond te blijven of te worden is beweging noodzakelijk. In de euritmie kom je tegemoet aan die bewegingen die het lichaam van ons vraagt. Met rustige en eenvoudige oefeningen wordt gewerkt om bepaalde eenzijdigheden op te lossen.

Het leren waarnemen van de eigen beweging is daarbij onontbeerlijk. De samenhang tussen waarnemen, voelen en handelen wordt daarbij versterkt. De mensen krijgen oefeningen mee die thuis zelf geoefend kunnen worden. Op deze manier draagt het bij aan de zelfredzaamheid van de patiënt.

Verwijzingen kunnen o.a. zijn, hoge bloeddruk, Parkinsonisme, evenwichtsproblemen, astma/COPD, slaapproblemen, burn-out, nabehandeling bij kanker, obstipatie

Euritmietherapie voor ouderen

Naarmate de mens ouder wordt, gaat het fysiek lichaam steeds meer parten spelen.
Doordat het evenwicht minder wordt neigen mensen ernaar minder te gaan bewegen. Aandoeningen zoals artrose, Niet Aangeboren Hersenletsel, Parkinsonisme, maar ook een verminderde weerstand, reumatische klachten kunnen gaan opspelen.

Het ritmisch in beweging blijven houden en het lichaam te blijven bewonen geeft de mensen zekerheid. Met gerichte oefeningen gaat het lichaam weer stromen. De warmte neemt meestal toe, de handen gaan weer tintelen, het lichaam voelt vitaler.

Euritmietherapie in de gehandicaptenzorg

Er zijn een aantal woon-werkgemeenschappen in Nederland waar volwassenen en kinderen met een verstandelijke handicap, met meervoudige handicaps en met gedragsproblematiek, wonen.

Deze gemeenschappen werken vanuit de antroposofische inspiratie, dat houdt o.a. in dat de kunsttherapieën zoals de euritmietherapie bijdragen aan hun ontwikkeling.

Individuele euritmietherapie

De arts of orthopedagoog  van de instelling verwijst een cliënt door naar de euritmietherapie.

De redenen voor de euritmietherapie kunnen heel verschillend zijn, bijvoorbeeld; onrustig gedrag, depressie, angsten, dwangmatig gedrag, of niet in beweging kunnen komen maar ook fysieke problemen zoals verstopping of vitaliteitsproblemen bij het ouder worden.

Groepseuritmietherapie

Soms kan het heel goed werken om de euritmietherapie als een groepstherapie aan te bieden. In de kring bewegen de euritmietherapeut samen met de bewoners een verhaal of een gedicht,  er worden verschillende ritmes en gebaren geoefend, iedereen kan met zijn of haar mogelijkheden deelnemen.

Het samen euritmisch bewegen in een groep brengt soms kleine wondertjes met zich mee. Een hele verlegen cliënt stapt plotseling in de kring en laat zich zien!  Iemand die veel lawaai maakt en onrustig gedrag vertoont wordt stil en aandachtig. Je kan zeggen dat de euritmietherapie de gehandicapte mens even uit zijn eenzijdigheid kan bevrijden.

Euritmietherapie voor patiënten in de psychiatrie

Vaak is er behoefte om na een behandeling in de GGZ om een volgende stap te zetten. Meer eigen regie te creëren of te behouden. Doordat de euritmische beweging nooit alleen uiterlijk maar ook innerlijk zijn weerklank vindt werken mensen aan hun eigen zorgvraag.

Euritmietherapie helpt op de volgende gebieden:

Vitaliteit en eigen kracht, ontspanning, lichaamsbewustzijn en zelfzorg

Integratie van lichaam, ziel en geest