Klachtenregeling

De meeste mensen zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen dat dit niet het geval is.
Bespreek uw onvrede eerst met de therapeut. De therapeut kan u meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Daarbij is het voor de therapeut belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.

Mocht het gesprek met de betreffende therapeut uw ongenoegen niet wegnemen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is onafhankelijk en onpartijdig.

Onze klachtenfunctionaris is mevrouw G. A. Versteegh (telefoonnummer:  +31 6 22 10 39 66 of e-mailadres: [email protected]).  De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen te bemiddelen tussen u en de therapeut. Wanneer u er met hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt  dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.

De NVET werkt met een klachtenreglement volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorgaanbieders (WKKGZ). Al onze geregistreerde leden voldoen aan de kwaliteitseisen die uit deze wet voortvloeien.

Klachtenreglement NVET

De NVET is aangesloten bij de koepel NVAZ brancheorganisatie voor antroposofische zorg