Links

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ)

De Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) is een koepelorganisatie die alle antroposofische organisaties, zowel instellingen, gezondheidscentra als beroepsorganisaties in zich verenigt.

Ga naar de website.

Antroposana

Antroposana, patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg is een vereniging van mensen die gebruik (willen) maken van de antroposofische gezondheidszorg.

Ga naar de website.

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA)

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen. Een vereniging van artsen die naast de universitaire geneeskunde, ook antroposofische geneeskunde als aanvulling hierop toepassen.

Ga naar de website.

Antroposofische Vereniging

De Antroposofische Vereniging wil een open huis zijn voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen en praktisch wil toepassen in zijn eigen leven.

Ga naar de website.

Antrovista

Antrovista, gids in antroposofisch Nederland en België.

Ga naar de website.

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten (NVAF)

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten. Antroposofische Fysiotherapie is een uitbreiding van de reguliere fysiotherapie en is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld dat door Rudolf Steiner rond de vorige eeuwwisseling is ontwikkeld.

Ga naar de website.

Nederlandse Vereniging Vaktherapie – Antroposofisch Geïnspireerd (NVV-AG)

De NVV-AG is de Nederlandse Vereniging Vaktherapie – Antroposofisch Geïnspireerd (voorheen Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën) op antroposofische grondslag, de landelijke beroepsvereniging voor kunstzinnig therapeuten. Haar leden werken op de gebieden: beeldend (schilderen, tekenen boetseren), muziek en spraakvorming.

Ga naar de website.

Beroepsvereniging van antroposofische zorgprofesionals (verpleegkundigen)

Beroepsvereniging van antroposofische zorgprofesionals (verpleegkundigen). Antroposofische verpleegkunde gaat uit van het respect voor de heelheid van de mens met zijn zelfregulerend vermogen en wil dit door middel van verzorgen, bemiddelen en begeleiden ondersteunen.

Ga naar de website.

Antroposofische Ouder- en Kindzorg

Antroposofische Ouder- en Kindzorg 0 – 4 jaar. Naast de reguliere bureaus voor ouder- en kindzorg zijn er in Nederland ca. 19 antroposofische consultatiebureaus, waar vanuit een antroposofische visie de groei en ontwikkeling van je kind gevolgd wordt.

Ga naar de website.

Internationaal Forum Euritmietherapie

Deze website wil graag een platform zijn voor iedereen die werkzaam is in het veld van euritmietherapie en die zich wil aansluiten, om zo euritmietherapie de kans te bieden zich verder te ontwikkelen.

Ga naar de website.