De NVET, beroepsvereniging voor euritmietherapeuten

De vereniging heeft onder meer de volgende doelstellingen:

De vereniging is aangesloten bij de NVAZ (Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders), de koepelorganisatie voor de antroposofische gezondheidszorg. Binnen de NVAZ zijn de verschillende disciplines uit de antroposofische gezondheidszorg verenigd, waardoor de gezamenlijke belangen gebundeld worden om doeltreffend in te kunnen spelen op de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. De NVET is samen met de overige beroepsverenigingen binnen de NVAZ aangeschloten bij een erkende geschillencommissie Stichting Zorggeschil. Ze heeft een eigen tuchtcommissie: www.nvaz.nl

De Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie is als beroepsvereniging op 11 juni 1968 in Den Haag opgericht.