Wie geeft euritmietherapie?


Euritmietherapeuten m/v hebben een opleiding HBO dans/docent euritmie afgerond, en aansluitend de opleiding euritmietherapie. Een euritmietherapeut is lid van de beroepsvereniging na het overleggen van de behaalde diploma’s: HBO dans/docent euritmie, en euritmietherapie. Een bijscholing Medische Basiskennis of Psycho-Sociale Basiskennis is vereist.

Aan geregistreerde leden worden aanvullende voorwaarden gesteld met betrekking tot aantal patiëntencontacten en bijscholing. De beroepsvereniging draagt zorg voor bijscholing.

De beroepsvereniging houdt de registratie van haar leden bij. Ook de kwaliteitszorg en het beroepsprofiel/gedragscode vallen onder de verantwoordelijkheid van de vereniging. Ook is zij samen met de beroepsverenigingen binnen het NVAZ (Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgverleners) aangesloten bij een erkende geschillencommissie Stichting Zorggeschil. Zij heeft een eigen tuchtcommissie.


Werkwijze

Artsen, psychologen en orthopedagogen verwijzen naar de euritmietherapie. De diagnose van de verwijzer is leidend in de therapie. De euritmie therapeut maakt een eigen bewegingsdiagnose en stelt een oefenplan op. De behandeling is erop gericht dat de patiënt zich bepaalde oefeningen eigen kan maken om thuis zelfstandig te kunnen oefenen.

Na afloop van de behandeling vind een evaluatie plaats met de patiënt en de verwijzer.


 

Consulatiebureauarts Rineke Boerwinkel:

“De euritmietherapie versterkt de balans in de ruimste zin van het woord. Balans tussen hoofd en ledematen. Een perfecte balans wordt zichtbaar in het makkelijk kunnen omgaan met teleurstellingen. In het kunnen omgaan met frustratie.”