Wat is euritmietherapie?

Het zijn bewegingsoefeningen die werken op de integratie van lichaam ziel en geest.
De oefeningen worden afgestemd op de persoon en diens klacht. De oefeningen helpen om een verbinding te krijgen met het lichaam, ”waar zit ik” en “hoe beweeg ik”.
Gewoonten worden beleefbaar en kunnen oefenend worden omgevormd. Van binnenuit wordt het zelf genezend vermogen aangesproken.

Beweging, ritme, maar ook vormen zijn belangrijke onderdelen van de beweging. In de euritmietherapie werk je met de spraak-klank en beweging. Elke klank kent een beweging en een therapeutische werking, afhankelijk of je hem met de armen of met de benen uitvoert.


Euritmie helpt mij om te “aarden”, ik sla geen dag over met thuis oefenen.
Van alle therapieën komt deze benadering het diepst bij mij binnen.


De euritmietherapie is in 1921 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen artsen en Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie.

De euritmietherapie is een antroposofische therapie. Alle antroposofische therapieën  richten zich op de gehele mens.
Ze beschouwt de mens van oorsprong als een geestelijk wezen die op aarde aankomt en een lichaam bewoont.
Daarmee is hij burger van twee werelden.

Lees deze pagina om meer te weten te komen over het mensbeeld.